Sagsområder

Ejendomshandler

Står du og skal købe eller sælge en ejendom, så kan vi være dig behjælpelig hermed.

Vi har mange års erfaring med alle typer af rådgivning og kan derfor rådgive dig inden for alle juridiske aspekter, som vedrører netop dit køb eller salg af fast ejendom.

Hos os får du mulighed for at vælge, om du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med dit køb af fast ejendom (stor pakke), eller om du alene ønsker vores udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse samt den afsluttende ekspedition (lille pakke).

Vi anbefaler naturligvis, at du vælger den store pakke med juridisk rådgivning.

 

Dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden, kan man være stærkt berørt, og belastningen kan derfor være stor, når henvendelsen fra skifteretten og andre offentlige myndigheder lander i e-Boks. 

Det kan være følelsesmæssigt svært og praktisk udfordrende at tage sig af et dødsbo. Som arving skal man tage stilling til en række praktiske ting, herunder hvordan boet efter afdøde skal skiftes, hvordan aktiverne skal realiseres, og hvem der skal stå for rydning af bo mv. 

Der er flere former for skifte af et dødsbo, og hvilken, der skal vælges, afhænger af en række faktorer. Vi har erfaring inden for dødsbobehandling og hjælper arvingerne med at skifte boet privat, eller som bobestyrer. 

Vi rådgiver arvingerne trygt og sikkert gennem behandling af boet, og vi varetager gerne processen fra før boet udleveres af skifteretten, og til arven er endeligt fordelt, og evt. skatter og boafgifter er betalt.

 

Testamenter

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som giver dig indflydelse på, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Hvis du ikke har et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles.

Skal du have oprettet et testamente, f.eks. fordi du gerne vil sikre din samlever, gerne vil bestemme hvordan friarven efter dig skal fordeles, gerne vil bestemme at arven til dine arvinger skal være arvingernes særeje, eller andre ønsker, hjælper vi dig gerne med udfærdigelsen heraf.

Vi rådgiver og lytter til dine ønsker ved et personligt møde på vores kontor, hvor vi drøfter dine ønsker og muligheder. Vi sørger efterfølgende for dokumentudfærdigelsen, og hjælper gerne med at bestille en tid til underskrift hos notaren.

 

Ægtepagter

Når man skal giftes, vil man automatisk få formuefællesskab, hvilket betyder, at alt hvad man bringer ind i ægteskabet er delingsformue. Delingsformue betyder, at man som ægtefæller skal dele positiv formue i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Hvis man som ægtefæller ikke ønsker dette, kan man helt eller delvist ændre herpå ved oprettelse af en ægtepagt om særeje.

Vi rådgiver og lytter til jeres ønsker ved et personligt møde på vores kontor, hvor vi drøfter jeres ønsker og muligheder. Vi sørger efterfølgende for dokumentudfærdigelsen, og hjælper også med at tinglyse ægtepagten, som er en gyldighedsbetingelse.

 

Fremtidsfuldmagter

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der adskiller sig fra en almindelig fuldmagt, fordi den først træder i kraft, når eller hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det kan eksempelvis være på grund af demens, alderdom eller anden sygdom. Den/de, der modtager fuldmagten, fuldmægtigen(e) kan med en fremtidsfuldmagt varetage alle interesser for fuldmagtsgiveren, såfremt dette måtte blive aktuelt. På den måde kan fuldmagtsgiveren skabe sikkerhed og tryghed for sin fremtid ved selv at bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på ens vegne, hvis man ikke selv er i stand hertil.

Vi rådgiver jer ved et personligt møde på vores kontor. Vi sørger efterfølgende for udfærdigelse af fremtidsfuldmagten samt sørger for tinglysning og er gerne behjælpelig med bestilling af tid hos notaren.

 

Retssager

Står du i en situation, hvor du har brug for en advokat til at repræsentere dig i forbindelse med at anlægge en sag ved byretten mod en anden, eller er du selv blevet sagsøgt, så kan vi være dig behjælpelig med at repræsentere dig i forbindelse med retssagen. 

 

Andre sagstyper

Vi varetager mange andre typer af sagsområder. Kontakt gerne vores kontor for en uforpligtende samtale omkring din sag enten pr. mail: post@advokatscharling.dk eller tlf.: 244 00 255.

 

Kontoret beskæftiger sig IKKE med:

  • Udlændingeret
  • Socialret
  • Selskabsret
  • Personskadeerstatning